Vita nova skola

Lära för livet

Med planerad start i januari 2024

Om Vita nova skola

Vita nova skola är en resursskola för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten är uppbyggd av en modell som kallas Studio 12. I Studio 1 sker undervisning i en liten grupp om högst nio elever. I studio 2 arbetar eleven med komprimerat material för att täcka kunskapsluckor utifrån en individuell checklista. När eleven är i fas med sin årskurs, erbjuds eleven att delta i gruppundervisning.  


Hos oss har all personal ett gemensamt förhållningssätt som tränar eleverna i att bli självständiga. Genom “schyssta konsekvenser” och positiv feedback i ett lösningsinriktat förhållningssätt skapas en motiverande skolmiljö med höga förväntningar samt fokus på undervisning och social träning. Den fysiska miljön har hög struktur och trivsam inredning. Vi eftersträvar alltid det största sociala sammanhang som fungerar för varje enskild elev. 

Läs mer om Studio12 och vårt förhållningssätt på Skolkonsulternas hemsida


Bemanningen på Vita nova skola består av speciallärare, lärare och elevcoacher. På skolan finns även elevhälsoteam, övrig personal och rektor. Vi ser det som att vårt viktigaste uppdrag är att utbilda eleverna så att de fungerar i samhället och blir goda fungerande medborgare.

 

 

Plan för Vita nova

Vita nova skola planerar för att ta emot elever i årskurs 1-9. Vi söker lokaler i södra delen av Stockholm och kommer att prioritera ett naturnära läge. Vi kommer att ha minst en hund som arbetar i verksamheten.

Vi som startar Vita nova skola

Föranmälan

För att ansöka om plats till Vita nova skola krävs att eleven är i behov av särskilt stöd. Sök in ditt barn till Vita nova skola genom att fylla i föranmälan.

Intresseanmälan är inte på något sätt bindande. De lämnade uppgifterna kommer att hanteras varsamt.

Datum och Tid

Januari 2024

Plats